” TELEMEDYCYNA – MARZENIA CZY RZECZYWISTOŚĆ? PRAWNE ASPEKTY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI. „

Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie prowadzone przez mgr Katarzynę Marie Zoń. Temat spotkania:

„Telemedycyna – marzenia czy rzeczywistość? Prawne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”

Termin spotkania: 13 grudnia 2016 r. (wtorek), godz: 17:00, sala 01B WPAiE.

Serdecznie zapraszamy.

plakat-2.jpg

„BUNT NASTOLATKA NA SALI OPERACYJNEJ- CZYLI O SPRZECZNEJ WOLI RODZICÓW I MAŁOLETNICH PACJENTÓW W ZAKRESIE LECZENIA”

Dnia 8 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie SKN Prawa Biomedycznego podczas którego mgr Katarzyna Smyk wygłosiła referat pt. „BUNT NASTOLATKA NA SALI OPERACYJNEJ- CZYLI O SPRZECZNEJ WOLI RODZICÓW I MAŁOLETNICH PACJENTÓW W ZAKRESIE LECZENIA”.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu i aktywny udział w dyskusji nad kształtem zaprezentowanych regulacji prawnych.

Materiał ze spotkania: Tutaj.

Spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne

Dnia 8 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne SKN Prawa Biomedycznego. Podczas spotkania wybrany został nowy zarząd naszego koła naukowe. Informujemy, że do zarządu SKN Prawa Biomedycznego zostały wybrane następujące osoby:
Adrian Borys – na funkcje Przewodniczącego,
Kinga Balińska – na funkcje Wiceprzewodniczącej ds. finansowych,
Michał Budny – na funkcje Sekretarza.

Walne Zgromadzenie Członków SKN Prawa Biomedycznego uchwalił również plan pracy koła na rok 2017, a także nadało tytuł Członka Honorowego SKN Prawa Biomedycznego mgr Katarzynie Smyk, w zamian za wieloletnią współprace oraz reprezentowanie koła na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Plan pracy na rok 2017 znajduje się w zakładce: Dokumenty

„Corpus Hippocraticum, czyli o prawnych aspektach wykonywania zawodów medycznych” 22 kwietnia 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego działającego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Corpus Hippocraticum, czyli o prawnych aspektach wykonywania zawodów medycznych”. Do udziału zapraszamy zarówno prawników, jak przedstawicieli zawodów medycznych, studentów i doktorantów.

Przewidujemy panel ekspercki dotyczący lekarza i lekarza dentysty oraz cztery  panele studencko – doktoranckie:

  1. Pielęgniarka i położna
  2. Farmaceuta
  3. Fizjoterapeuta
  4. Ratownik medyczny

Proponujemy następujące zagadnienia:

  • Wykonywanie zawodu – status prawny; zasady wykonywania zawodu (zasady dotyczące postępowania, informowanie pacjenta, wyrażenie zgody na udzielenie świadczenia, odmowa udzielenia świadczenia, tajemnica medyczna, dokumentacja medyczna); prawne przesłanki wykonywania zawodu
  • Prawne formy wykonywania zawodu – zatrudnienie pracownicze i niepracownicze; formy wykonywania zawodu a odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność (cywilna, karna, dyscyplinarna, zawodowa)

Na propozycje wystąpień czekamy do dnia 29 lutego b.r. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres prawobiomed@gmail.com (w tytule pliku prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem uczestnictwo czynne) wraz z abstraktem (maksymalnie 2 strony, czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5). Organizator zastrzega wstępną weryfikację referatów.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 50 zł (szczegóły otrzymają Państwo wraz z informacją o zakwalifikowaniu referatu).
Uczestnictwo bierne – wstęp wolny.

Zapraszamy!

Kontakt: prawobiomed@gmail.com

Zaproszenie do udziału w konferencji!

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „Goryl”, Studenckie Koło Naukowe Antropologów „Kostka” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego działające przy Uniwersytecie Wrocławskim mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na II Ogólnopolską Studencką Konferencję Nauk o Człowieku „W pierścieniu miłości”, która odbędzie się w dniach 11-13 marca 2016 r. we Wrocławiu.
Cykliczne konferencje mają na celu interdyscyplinarne przedstawienie różnych aspektów ludzkiego życia. Pierwsza edycja dotyczyła ogólnie pojmowanej problematyki śmierci, druga – tegoroczna – obraca się wokół tematu miłości i różnych jej rodzajów. Miłość przyjacielska, partnerska, fizyczna, macierzyńska… Zamierzamy ukazać i przeanalizować wszystkie oblicza tego zjawiska. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów kierunków: biologicznych, chemicznych, psychologicznych, socjologicznych, medycznych, prawniczych (przykładowe zagadnienia poruszane przez prelegentów: prawne podejście do zagadnień związanych z biologicznym funkcjonowaniem człowieka i z szeroko pojętą „miłością” (nie tylko męsko-damską), np. kazirodztwo, gwałt, eutanazja, aborcja) oraz archeologicznych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I, II i III stopnia do wzięcia czynnego udziału w sesjach referatowych i sesji posterowej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa 22 stycznia 2016 r.

Link do formularza zgłoszeniowego i szczegółów dotyczących konferencji:
https://www.facebook.com/wpierscieniumilosci/?fref=ts