II Ogólnopolska Konferencje Naukową „Hipokrates przed sądem” Odpowiedzialność cywilna, karna, pracownicza i dyscyplinarna lekarzy

SKN Prawa Biomedycznego oraz NK Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zapraszają na II Ogólnopolska Konferencje Naukową „Hipokrates przed sądem” Odpowiedzialność cywilna, karna, pracownicza i dyscyplinarna lekarzy.

W ramach konferencji zaplanowane są następujące panele:
I Odpowiedzialność cywilna
II Odpowiedzialność karna
III Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna

Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 roku
na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Amf BC bud. C
ul. Więzienna 8/12
50-145 Wrocław

Termin nadsyłania abstraktów (zgłoszeń uczestnictwa czynnego):
09.04.2017 r. (do godziny 23:59).

Abstrakty należy zgłaszać poprzez formularz rejestracyjny, do którego odsyła poniższy link:
https://goo.gl/forms/nfFVltcA5Pg5EaGJ3

Organizatorzy pragną również poinformować, iż opłata konferencyjna nie jest pobierana.
Przewidywany czas wystąpień wynosi 10 minut.

Więcej informacji:
informacje

Reklamy

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Hipokrates przed sądem”

SKN Prawa Biomedycznego oraz NK Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Hipokrates przed sądem” Odpowiedzialność cywilna, karna, pracownicza i dyscyplinarna lekarzy.

W ramach konferencji zaplanowane są następujące panele:
I Odpowiedzialność cywilna
II Odpowiedzialność karna
III Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna

Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 roku
na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Amf BC bud. C
ul. Więzienna 8/12
50-145 Wrocław

Więcej informacji wkrótce

Zapraszamy.

plakat med.jpg

 

POKAŻ DZIADKOM -akcja edukacyjna

Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humanae Vitae” działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zachęca do udziału w akcji edukacyjnej – POKAŻ DZIADKOM

POKAŻ DZIADKOM czyli akcja edukacyjna, która ma za zadanie zaktywizować ludzi młodych (i nie tylko) do uświadomienia osób w podeszłym wieku o konieczności szybkiej reakcji na objawy udaru mózgu. To może uratować ich życie!
Pomóż nam zmienić rzeczywistość, bez Ciebie nie damy rady! Obejrzyj, polub, udostępnij, a przede wszystkim pokaż swoim rodzicom i dziadkom. Chcemy ich przecież mieć przy sobie jak najdłużej…
Weź sprawy w swoje ręce!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami akcji i wzięcia w niej udziału.

więcej informacji: https://www.facebook.com/events/385740231769976/?active_tab=about

” TELEMEDYCYNA – MARZENIA CZY RZECZYWISTOŚĆ? PRAWNE ASPEKTY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI. „

Dnia 13 grudnia 2016 r. odbyło się drugie spotkanie SKN Prawa Biomedycznego, które poprowadziła mgr Katarzyna Maria Zoń. Temat spotkania:

„Telemedycyna – marzenia czy rzeczywistość? Prawne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu.

” TELEMEDYCYNA – MARZENIA CZY RZECZYWISTOŚĆ? PRAWNE ASPEKTY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI. „

Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie prowadzone przez mgr Katarzynę Marie Zoń. Temat spotkania:

„Telemedycyna – marzenia czy rzeczywistość? Prawne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.”

Termin spotkania: 13 grudnia 2016 r. (wtorek), godz: 17:00, sala 01B WPAiE.

Serdecznie zapraszamy.

plakat-2.jpg

„BUNT NASTOLATKA NA SALI OPERACYJNEJ- CZYLI O SPRZECZNEJ WOLI RODZICÓW I MAŁOLETNICH PACJENTÓW W ZAKRESIE LECZENIA”

Dnia 8 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze merytoryczne spotkanie SKN Prawa Biomedycznego podczas którego mgr Katarzyna Smyk wygłosiła referat pt. „BUNT NASTOLATKA NA SALI OPERACYJNEJ- CZYLI O SPRZECZNEJ WOLI RODZICÓW I MAŁOLETNICH PACJENTÓW W ZAKRESIE LECZENIA”.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu i aktywny udział w dyskusji nad kształtem zaprezentowanych regulacji prawnych.

Materiał ze spotkania: Tutaj.

Spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne

Dnia 8 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne SKN Prawa Biomedycznego. Podczas spotkania wybrany został nowy zarząd naszego koła naukowe. Informujemy, że do zarządu SKN Prawa Biomedycznego zostały wybrane następujące osoby:
Adrian Borys – na funkcje Przewodniczącego,
Kinga Balińska – na funkcje Wiceprzewodniczącej ds. finansowych,
Michał Budny – na funkcje Sekretarza.

Walne Zgromadzenie Członków SKN Prawa Biomedycznego uchwalił również plan pracy koła na rok 2017, a także nadało tytuł Członka Honorowego SKN Prawa Biomedycznego mgr Katarzynie Smyk, w zamian za wieloletnią współprace oraz reprezentowanie koła na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Plan pracy na rok 2017 znajduje się w zakładce: Dokumenty